U zavisnosti od cilja ili namere rade se dva različita postupka rekonekcije: rekonektivno isceljenje i lična rekonekcija.

 

Rekonektivno isceljenje se radi kada su u pitanju bolesti, povrede, mentalni i duševni problemi, a lična rekonekcija kada se želi pozitivna promena ličnosti, izmena stava prema sebi i okolini, poboljšanje fizičkog i mentalnog stanja.

 

Lična rekonekcija je posebno korisna osobama čiji je posao vezan za rad sa ljudima, a naročito osobama iz zdravstvene struke, isceliteljima, kiropraktičarima.

/* Google Analytics code */