Lična rekonekcija

 

 

Lična rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe (aksiotonalne linije) sa mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa. Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.
 
Postupkom rekonekcije se, takođe, bude virtuelni lanci DNK, a postojećim lancima DNK usklađuju se frekvencije sa frekvencijama primarnog modela, pramodela DNK. Na taj način se lanci DNK rekonektuju, a protok kosmičke energije kroz telo potpuno obnavlja.
 
Posledice rekonekcije su višestruke. Promene na osobi se ne ograničavaju samo na fizičko telo, nego su prisutne i u vitalnom, psihičkom i duhovnom aspektu ličnosti.
 
Osećaj temeljne sigurnosti i ravnoteže je, najčešće, prvi znak rekonekcije. Vraća se svest o povezanosti sa svetom i Kosmosom i osoba sebe doživljava kao deo jedne sveobuhvatne celine. Intuicija, tolerancija, strpljenje, radost, kreativnost su samo neke od osobina koje su sve izraženije. Odnos prema drugim ljudima i okolini je usklađeniji. Osoba postaje svesna svoje uloge u ovom fizičkom postojanju i njen odnos prema poslu i obavezama biva oslobođen prinude. Iako promene do kojih dovodi rekonekcija, najčešće, nisu upadljive odmah, u dužem periodu one su i te kako vidljive.
 
Sa čime se, ustvari, mi rekonektujemo? Sa sveukupnošću našeg bića, sa svetlošću, našoj svesti dopuštamo da se vrati u prirodnu ravnotežu. Danas se zna da je moguće lečenje svetlošću i informacijama, jer je nauka došla do saznanja o postojanju "polja nulte tačke"-neograničenog polja svih mogućnosti. Kada je naša svest u kontaktu sa tim poljem, ako smo svesni toga, isceljenje dolazi.
 
Nauka je dokazala da, kad se prepustimo rekonektivnim frekvencijama, krećemo se po polju ukupne energije svetlosti i informacija
 
Lična rekonekcija se, za razliku od rekonektivnog isceljenja, radi samo jednom u životu
/* Google Analytics code */